Obchodné podmienky Hotel 4 labky

Toto je plné znenie obchodných podmienok Hotela pre psov „4 labky“.

Základné informácie

 1. Hotel pre psov „4 labky" poskytuje 24-hodinovú starostlivosť, bezpečné podmienky pobytu, stravovanie podľa individuálnych potrieb, ktoré sú dohodnuté s majiteľom, systematické výbehy.
 2. Starostlivosť o psov sa uskutočňuje na základe zmluvy, ktorá je vytvorená v deň ponechania psa v hoteli.
 3. Majiteľ, ktorý nechá psa v hoteli, podpíše vyhlásenie, ktorým potvrdzuje, že pes je zdravý, označuje dátum ponechania psa a necháva nám na seba telefónny kontakt.
 4. Každá osoba je povinná priniesť aktuálny očkovací preukaz - očkovanie a zbavenie parazitov. Pes musí byť chránený proti blchám a kliešťom.
 5. Psy prijaté do hotela by mali mať obojok, vôdzku, náhubok, obľúbenú hračku a deku.
 6. Hotel nemôže prijať psy:
  • a) bez platného a aktuálneho očkovacieho preukazu - bez požadovaných očkovaní,
  • b) ktoré si vyžadujú hospitalizáciu - napríklad psy po operácii,
  • c) ktoré môžu svojím ochorením ohroziť iné zvieratá,
  • d) agresívnych plemien a rás, ktoré agresívne reagujú na iné psy alebo ľudí,
  • e) sučky v ruji,
  • f) sučky v tehotenstve,
  • g) sučky, ktoré sa hárajú (v prípade, ak sa fenka začne hárať počas pobytu u nás, je potrebné ju vyzdvihnúť, alebo priplatiť 100% do ceny pobytu za každý deň).

Otváracie hodiny hotela

 1. Odber a odovzdanie psov prebieha v hodinách medzi 9.00 - 11.00 a 16.00 - 18.00. Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť iný čas.
 2. Hotelový deň trvá od 9:00 do 11:00 nasledujúceho dňa.

Platba a rezervácia miest

 1. Platba za pobyt psa v hoteli sa platí v deň odovzdania psa.
 2. V hlavnej sezóne: vianočné a novoročné obdobie, zimné prázdniny, Veľká noc, Sviatok všetkých svätých a ďalšie veľké sviatky podľa kalendára si vyžadujú skoršiu rezerváciu a zaplatenie zálohy vo výške 30% za celý plánovaný pobyt psa v hoteli.
 3. Mimo hlavnej sezóny sa nevyžaduje platba zálohy.
 4. V prípade zrušenia rezervácie - záloha nie je vratná v prípade, že bola rezervácia vykonaná v hlavnej sezóne.
 5. Hotel má právo odmietnuť vziať psa do starostlivosti kvôli nedostatku miesta, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Predĺženie alebo skrátenie pobytu psa v Hoteli

 1. Pobyt psa v hoteli je možné predĺžiť iba so súhlasom hotela.
 2. V prípade neoznámeného predĺženia pobytu psa v hoteli, bez predchádzajúceho upozornenia, za každú začatú hodinu, alebo hotelový deň, si hotel účtuje príplatok vo výške 100% ceny podľa cenníka.

Povinnosti majiteľov

 1. V prípade, že majiteľ osobne, alebo určenou osobou nevyzdvihne zviera z hotela v dohodnutom termíne a:
  • nebude kontaktovať hotel v termíne do 3 dní po dohodnutom ukončení pobytu s cieľom objasnenia situácie,
  • nebude príjmať telefonické hovory od zamestnanca hotela,
  • poskytne nepravdivé, alebo neaktuálne údaje, ktoré zabraňujú vzájomnému kontaktu,
   sa výskyt ktorejkoľvek z týchto situácií rovná opusteniu zvieraťa jeho majiteľom a právne dôsledky tejto udalosti budú posudzované podľa Zákona o ochrane práv zvierat.
 2. Určenie skutočnosti, že pes bol opustený, oprávňuje hotel na odovzdanie opusteného psa tretím stranám a tiež o podanie o súdne konanie na majiteľa.

Zásah veterinára

V prípade potreby zásahu veterinára bude o tejto skutočnosti majiteľ informovaný. Náklady na celú veterinárnu návštevu hradí majiteľ.

Dokumenty na stiahnutie

Zmluva o zverení zvieraťa do starostlivosti Ubytovací formulár

Hotel pre Psov „4 labky“

Družstevná ulica 214
956 12 Kamanová, Slovensko
+ 421 919 285 377
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2019 Hotel 4 labky, Kamanová

hotel pre psov 4 labky Topoľčany